April 18, 2015

ՄԻԱՎ և ՁԻԱՀ

ՄԻԱՎ (Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս)

ՄԻԱՎ-ը փոխանցվում է օրգանիզմի հետևյալ հեղուկների միջոցով

  • արյուն
  • հեշտոցային արտազատուկ
  • սերմնահեղուկ
  • մայրական կաթ

ՁԻԱՀ (Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ)

ՁԻԱՀ-ը զարգանում է, երբ ՄԻԱՎ-ը խաթարում է օրգանիզմի պաշտպանական համակարգը: ՁԻԱՀ-ը հիվանդության վերջին շրջանն է, երբ հիվանդի օրգանիզմը շատ է թուլանում, առաջանում է ծանր տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են օրինակ ուռուցքային և վարակիչ հիվանդությունները, որոնք ի վերջո բերում են մահվան:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *